Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

29.9.13

Σκέψεις και προβληματισμοί


  • bleeps-wake upΊσως τελικά οι συλλήψεις της Χρυσής είναι ένα θέμα πιο περίπλοκο και πολυδιάστατο. Ο Ντάνιελ Κον Μπεντίτ, δήλωσε “ "Εάν αποδειχθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι υπαίτια για τους φόνους, για τους οποίους κατηγορείται,τότε θα πρέπει να απαγορευθεί. Η κοινωνική βία και ο εξτρεμισμός δεν θα επιλυθούν με την απαγόρευση της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο ένα κράτος δικαίου, μια δημοκρατία δεν μπορεί να αποδεχθεί την ύπαρξη ενός κόμματος το οποίο σκοτώνει επικαλούμενο λόγους αντισημιτισμού και ρατσισμού. Διότι εάν αποδειχθεί αυτό, τότε η δημοκρατία θα βρίσκεται σε κίνδυνο".